SebaBajar™ and SebaBajar™ logo are trademarks of Sebabajar Technology Limited.

Made in Bangladesh.


Company Information - Bangladesh: 

Name:               SebaBajar Technology Limited

Incorporation Number:     C-190764/2023
 

Company Information - USA:

Name:                                 SebaBajar, Inc

EIN:                                    35-2815189